Jump to content
Home

News

Virksomheder får mulighed for at teste 5G i praksis på AAU

Published online: 28.08.2020

Danske virksomheder får nu mulighed for i praksis at afprøve de mange muligheder i det kommende 5G højhastighedsbredbånd. Det foregår i Aalborg Universitets Smart Production Lab.

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer, AAU

5G er ved at blive rullet ud i Danmark, men det kan være en stor udfordring at kaste sig ud i at bruge ny teknologi. Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, kræver det en særlig indsats, der oplyser om potentialerne ved at anvende 5G og anden trådløs kommunikation.

Aalborg Universitet, Dansk Industri og Togsverd Consult står, med støtte fra Industriens Fond, bag projektet Industriel IoT med 5G, hvor virksomheder fra alle brancher kan afprøve teknologien til deres egen forretning – i praksis i Aalborg Universitets Smart Production Lab. Smart Production Lab er en teknologisk sandkasse, som er udstyret med 5G og andre trådløse teknologier. Her vil virksomhederne desuden få forskningsbaseret rådgivning og hjælp til at afprøve nye forretningsmodeller og teknologiske løsninger. Formålet er at en virksomhed med minimal risiko og omkostninger kan tage ny teknologi i brug til fx omstilling af produktion eller til indbygning i slutbrugerprodukter.

”Formålet med projektet er at give virksomhederne indblik i den nye 5G teknologi. Ved at anvende nye digitaliseringsteknologier som fx 5G, vil flere danske virksomheder opnå en konkurrencefordel. Men det kan det være en stor mundfuld for især mindre og mellestore virksomheder at teste og integrere deres produkter med 5G. Her stiller vi vores viden og 5G Smart Production ”sandkasse” til rådighed for danske virksomheder” forklarer Preben Mogensen, professor, Institut for Elektroniske Systemer AAU

KICK-OFF-ARRANGEMENT
På AAU har der netop været afholdt kick-off-arrangement, hvor virksomhederne fik en guidet tur i Smart Production Lab.

”Det er en helt unik mulighed for os, fordi projektet giver os muligheden for at sparre med andre virksomheder, som står overfor samme udfordringer.  Vi får praktisk viden og hands-on erfaring, og det er vigtigt i anvendelsen af ny teknologi. Derudover danner netværket også grobund for nye samarbejder” fortæller deltager fra kick-off arrangement

Ud over at tilbyde testforløb til virksomheder vil projektet også tilbyde netværksforløb samt udbrede erfaringerne med at afprøve 5G i laboratoriet i Aalborg.

 


Læs mere om projektet Industriel IoT med 5G

Læs mere om 5G Smart Production Lab