Jump to content
Home

News

AAU-forskere: Sådan gør 5G robotter klogere

Published online: 13.11.2020

Robotter anvendes bl.a. i lagerhaller og produktionslokaler, hvor de navigerer og opererer autonomt ved brug af blandt andet scanner- og 3D-kamerateknologi. Men der en række udfordringer med WiFi og derfor kigger forskere fra AAU på, i samarbejde med robotproducenten Mobile Industrial Robots, hvordan man kan anvende 5G og andre nye teknologier til at gøre robotterne klogere.

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer

Samarbejdet mellem Institut for Elektroniske Systemer og Mobile Industrial Robots (MiR) har fokus på teknologien i robotter. Der arbejdes med og forskes i virkelighedsnære udfordringer, hvor resultater kan gøre en forskel.

EN GOD TRÅDLØS FORBINDELSE ER ALTAFGØRENDE
Hos MiR arbejder de med autonome robotter til kunder over hele verden. Robotterne bliver typisk anvendt hos logistik- og produktionsvirksomheder. Robotterne styres af et centralt system, som kommunikerer med de enkelte robotter via traditionel WiFi. Men i mange virksomheder bliver WiFi brugt til andet end robotterne, fx scannere, telefoner og medarbejderes laptops osv., hvilket påvirker kvaliteten og stabiliteten af det trådløse netværk.

”Hvis den trådløse kommunikation, som robotterne er afhængige af, fejler eller er ustabil, kan robotterne have svært ved at operere optimalt. Det kan være ødelæggende for et ellers velfungerende system”, forklarer Frederik S. Poulsen, Product Manager, MiR

Derfor er en god trådløs kommunikation mellem robotterne og styresystemet afgørende for en gnidningsfri drift af fx en produktion. I samarbejde med MiR arbejder forskere fra AAU derfor på at forstå de udfordringer, som et almindeligt WiFi-netværk kan rumme og finde simple måder, hvorpå problemerne kan afhjælpes. Der kigges i denne sammenhæng på mulighederne for at udnytte mobilteknologierne 4G og 5G, som alternativ til WiFi. Den nyeste WiFi 6 standard, som er det nyeste indenfor WiFi-teknologien, undersøges også med det formål, at få viden om styrker og svagheder ved de forskellige alternativer til ‘traditionel WiFi.

“Samarbejdet med AAU øger vores viden om trådløs kommunikation og hjælper os til en struktureret afprøvning og sammenligning af helt nye teknologier. Det gør os i stand til at vejlede vores kunder mere målrettet. Nogle kunder vil være hjulpet fuldt ud med, at vi vejleder dem i at optimere en eksisterende WiFi-infrastruktur, mens andre kunders behov og arkitektur (bygninger og maskiner) byder på udfordringer, som fordrer brug af den nyeste 5G teknologi”, siger Frederik S. Poulsen

På længere sigt vil 5G teknologiens bredere tilgængelighed og løfter om meget høje kommunikationshastigheder direkte påvirke robotternes softwarearkitektur. Beregninger, som i dag finder sted lokalt på den enkelte robot, vil i fremtiden kunne foregå på en kraftigere, central server. Det vil øge muligheden for at udveksle data mellem de enkelte robotter og muliggøre mere beregningstunge analyser af data fra robotterne.

På den måde gør samarbejdet en forskel for verden og arbejder med virkelige problemer. Ifølge Frederik S. Poulsen er det et af de mange fordele når industrien samarbejder med AAU.

”For MiR er det en stor fordel, når vi får adgang til kompetencer, som vi ikke selv besidder – fx adgang til viden og kompetencer inden for trådløs kommunikation. Samarbejdet med AAU giver os også muligheden for at få adgang til laboratorier, hvor vi kan teste ny teknologi, herunder 5G”, siger Frederik S. Poulsen

TÆT SAMARBEJDE MED FORSKERE OG STUDERENDE
Det tætte samarbejde mellem AAU og MiR danner desuden grobund for studenterprojekter, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med virkelige udfordringer i industrien. Fx har samarbejdet netop resulteret i en aftale med en kandidatstuderende, som i sit speciale skal samarbejde med udviklere fra MiR. Den studerende vil arbejde fysisk på robotterne hos MiR.

”Det er en helt unik mulighed for alle parter. Den studerende får et indblik i industrien og hands-on erfaring. AAU får desuden indblik i, hvordan produktudviklingen foregår i en virksomhed og hos MiR får vi muligheden for at arbejde endnu tættere med forskere og studerende”, siger Frederik S. Poulsen

Dermed skaber samarbejdet værdi for alle parter og resultatet er værdifuld viden.

 

KONTAKT
Frederik S. Poulsen, Product Manager, Mobile Industrial Robots

fsp@mir-robots.com, tlf. 3118 8291

Preben Mogensen, Professor, Institut for Elektroniske Systemer

pm@es.aau.dk, tlf: 9940 8658 

Ignacio Rodriguez Larrad, Postdoc, Institut for Elektroniske Systemer
irl@es.aau.dk, tlf: 9940 7394

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer

ckt@es.aau.dk

INFO
I denne artikelserie har vi spurgt en række samarbejdspartnere, om de vil dele deres erfaringer med samarbejdet med Institut for Elektroniske Systemer.

Mobile Industrial Robots (MiR) producerer og sælger mobile robotter til kunder i hele verden. Robotterne anvendes inden for mange brancher, dog hovedsageligt hos logistik- og produktionsvirksomheder.

 


Læs mere om samarbejdet med Bosch her