Smarte løsninger til storcentre

Smarte løsninger til storcentre

Aalborg Universitet er en del af et projekt, som peger på stort potentiale for energibesparelser i storcentre ved hjælp af tilpasning og optimering af teknologierne – uden at gå på kompromis med indeklimaet.

Aalborg Universitet er med i projektet Smart Energy Butikscentre (SEBUT). Formålet med SEBUT-projektet er at udvikle, demonstrere og formidle innovative energifleksible løsninger til butikscentre, der samlet set giver værdi for ejere, brugere og leverandører. I Kolding Storcenter er der opnået store energibesparelser som følge.

Store energibesparelser

De store shoppingcentre i Danmark bruger 25-30% af det samlede energiforbrug i detailhandlen og har derfor et stort potentiale for energifleksibilitet. I projektet SEBUT har man vurderet, tilpasset og demonstreret teknologier, der kan realisere energibesparelser og fleksibilitet i disse shoppingcentre uden at gå på kompromis med indeklimaet. Projektets el-målinger viser et besparelsespotentiale på ca. 30 procent, dette uden at gå på kompromis med komforten i butikkerne.

Demo-zone i Kolding Storcenter

I shoppingcentre er der et stort potentiale for energieffektivisering og gode muligheder for at opnå en relativ stor grad af energifleksibilitet, med muligheder for en tilhørende forbedring af indeklimaet. En forbedring af indeklimaet (termisk, luftkvalitet, lys) vil medføre en øget produktivitet for de ansatte og længere opholdstid for de handlende, der samlet kan bidrage til en øget indtjening. Ved løbende at trække data ud af de eksisterende bygnings-installationer løses optimeringsproblemer, hvor komfort maksimeres og energiforbruget minimeres igennem driftsindstillinger, har projektet opnået store resultater, som kan overføres til andre butikscentre og lokaler. I Kolding Storcenter har projektet kigget på et mindre område af centeret, kaldet demo-zone. Ideen er at kunne eksperimentere med forskellige strategier i et isoleret område med så lidt påvirkning af centerets øvrige drift som muligt.

Ph.d. studerende skal gøre metoder mere robuste

Projektet er afsluttet og ph.d. studerende Joakim Petersen fra Aalborg Universitet vil nu anvende resultaterne af SEBUT projektet til at forsøge at gøre metoderne mere robuste overfor forskellige typer af storcentre.

-SEBUT projektet er succesfuldt afsluttet med en live demonstration i Kolding Storcenter. Nu arbejder jeg videre med at gøre de metoder, vi fik afprøvet mere generelle. Der er lavet rigtig meget arbejde inden for minimering af energiforbrug i bygninger gennem anvendelse af kontrolteori, men det halter med løsninger, der rent faktisk bliver realiseret. Derfor prøver vi at tage ved lære af de komplekse og avancerede løsninger og overføre disses opførsel til noget der kan implementeres i storcentre i dag - med et minimum af fysiske tiltag i storcentret, forklarer Joakim Børlum Petersen, ph.d. studerende ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Kontakt

Joakim Børlum Petersen, ph.d. studerende ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

jbp@es.aau.dk

Camilla Klindt Thorup, kommunikationsmedarbejder, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

ckt@es.aau.dk

All news

See the list