Smart Water Infrastructure får ny bevilling

Smart Water Infrastructure får ny bevilling

Forskere fra Aalborg Universitet har fået endnu en bevilling til projektet Smart Water Infrastructure (SWIft). Bevillingen skal gå til udvikle projektet med yderligere tre faser, hvor Ph.d. studerende samt Post Docs skal arbejde med at udføre realistiske eksperimenter.

Smart Water Infrastructure har været i gang siden 2017. Gennem etablering af verdensklasse vandinfrastruktur laboratoriefaciliteter understøtter projektet forskning, der skal lede til robust design og optimerede løsninger til vandinfrastrukturer og skabe en platform for endnu bedre forskning inden for området.

Projektet har tidligere fået bevilling til første fase og nu er der givet bevilling til en udvidelse af projektet, som skal skabe helhed i forskningen. I forbindelse med den nye bevilling får projektet mulighed for at rekruttere Ph.d. studerende og Post Docs, som skal bidrage med ny viden og kompetencer. De studerende vil blive specialiseret i kontrol og optimering samt driften af vandinfrastrukturer med henblik på optimering af drift og vedligehold.

-Med den nye bevilling kan vi give teorien praktisk betydning og dermed skabe en større helhed. Arbejdet med kontrolsystemerne anvender teori fra fysik og matematik, men handler også om praktisk arbejde, fx softwareimplementering. Projektet skal eksperimentere med brugen af data i forbindelse med intelligente kontrolløsninger, hvorfor vi også vil arbejde med cybersikkerhed. Teorien kan vi efterfølgende også anvende til andet end vandlab, fx elforsyning og transportsektoren, forklarer Rafal Wisniewski, professor og projektleder, Institut for Elektroniske Systemer AAU

Samarbejde med det humanistiske Fakultet, AAU

De kommende Ph.d. studerende og Post Docs skal blandt andet udvikle algoritmer for kunstig intelligens, eksperimentere med data og teste bredt. Herunder skal der arbejdes med de cybersikkerhedsmæssige aspekter, når data bruges og kommunikeres i et styrings- og reguleringssystem.

I projektet samarbejdes der desuden med teknoantropologer fra Det Humanistiske Fakultet (AAU), som skal bidrage med viden om social-tekniske aspekter, der er forbundet med optimering af vandsystemer. Deres ekspertise vil muligøre løsninger, der er i overensstemmelse med forventningen fra aktører i vandforsyningssystemerne.

-Teknoantropologerne skal arbejde med interaktionen mellem kontrolsystemet og driftspersonalet. Det er ikke nok at intelligente kontrolsystemer løser opgaven. Det skal også være nemt og forståligt at sætte systemet i drift og justere driften løbende. Resultaterne skal kommunikeres til brugerne, så disse forstår, hvad systemet gør, og kan gribe ind, hvis forholdene gør at driften skal ændres, forklarer Rafal Wisniewski, professor og projektleder, Institut for Elektroniske Systemer AAU

Brugen af kunstig intelligens skal derfor stemme overens med driftspersonalets behov for at fastholde disses forståelse for kontrolsystemer og dermed øge tilliden til den foreslåede løsning.

Projektet er støttet af Poul Due Jensens Fond med knap 10 millioner kroner og løber indtil 2024.

 

Info

Projektsamarbejdet mellem Aalborg Universitet og Poul Due Jensens Fond blev sat i gang i 2017. Laboratoriet var første fase i en række aktiviteter, der skal understøtte forskningsmiljøets videre udvikling. Laboratoriefaciliteterne gør det muligt at simulere forskellige vandinfrastrukturer – fx vandforsyning, spildevandshåndtering, fjernvarme og fjernkøling.

Fra AAU ledes projektet af Rafal Wisniewski og Carsten Kallesøe.

 

Kontakt

Rafal Wisniewski, Professor, Institut for Elektroniske Systemer AAU

raf@es.aau.dk

Carsten Kallesøe, Professor, Institut for Elektroniske Systemer AAU

csk@es.aau.dk

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer AAU

ckt@es.aau.dk

All news

See the list