Samarbejdsmesse på AAU skaber kontakt mellem virksomheder og studerende

Samarbejdsmesse på AAU skaber kontakt mellem virksomheder og studerende

En online samarbejdsmesse på Aalborg Universitet (AAU) har åbnet op for nye spændende muligheder, som skaber grobund for nye projekter og samarbejder mellem studerende og virksomheder. Samarbejdsmessen afholdes i samarbejde med AAU Innovation, DigitalLead og RoboCluster.

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer

Institut for Elektroniske Systemer afholder hvert år, i samarbejde med AAU Innovation, DigitalLead og RoboCluster, en samarbejdsmesse henvendt til AAU-studerende. Her får de studerende mulighed for at komme i direkte kontakt med relevante virksomheder. På den måde skaber samarbejdsmessen nye muligheder for studerende og virksomheder, fx samarbejdsprojekter, praktikophold, studiejob eller andet. Grundet COVID-19 var messen i år et online arrangement.  

Blandt de deltagende virksomheder var RTX A/S, der udvikler trådløse løsninger til teleindustrien.

”Det nye virtuelle format i år har fungeret rigtig godt. Det er uden tvivl en anderledes måde at gå i dialog med de studerende på, men også et format hvor vi oplever, at flere kommer forbi. Det virtuelle kan noget rigtig godt, men vi håber dog på at kunne vende tilbage til det gamle format igen engang”, siger Mads Berre Eriksen, Technology Lead – Platforms & Architecture, RTX A/S

Digitale møderum gav plads til dialog

Udover RTX A/S deltag 12 andre virksomheder samt knap 150 studerende. De indledte alle i et fællesrum, hvor virksomhederne pitchede sig selv og samarbejdsmuligheder. Derefter havde virksomhederne deres egne virtuelle møderum, hvor de studerende kunne gå til og fra for at høre mere og tale med virksomhederne.

Mads Berre Eriksen fra RTX A/S havde sammen med sine kollegaer forberedt et program med en præsentation af virksomheden. Derefter kunne de studerende stille spørgsmål.

”Det er altid enormt interessant og ikke mindst relevant for os at være med til samarbejdsmessen. Her får vi lov til at møde studerende og potentielle fremtidige medarbejdere, og samtidig en mulighed for at brande os selv. Eventet giver et helt særligt indblik i de studerendes interesser og er et oplagt grundlag for at skabe nye samarbejder på tværs. Bestemt noget vi ser frem til hvert år”, forklarer Mads Berre Eriksen

Det online arrangement har dannet grobund for nye muligheder i mødet med virksomhederne, bl.a. har de små digitale møderum givet anledning til, at de studerende har haft en mere intim dialog med de deltagende virksomheder.

 

Kontakt

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer

ckt@es.aau.dk

Matilde Christiansen, Corporate Communications Coordinator, RTX A/S

mac@rtx.dk

 

Info

Følgende virksomheder deltog i samarbejdsmessen:

Huawei 
Intelligent Systems
Körber
Migatronic
Norcad Systems
Create it real
MapsPeople
Trackunit
Novo Nordisk
Nilfisk
Sky-Watch
RTX A/S
BioX

 

All news

See the list