Rumforskning på AAU gavner skibsfart i arktiske farvande

Rumforskning på AAU gavner skibsfart i arktiske farvande

Rumforskning handler ikke kun om at finde liv på Mars, vand på månen eller stjerner i det fjerne. Resultater fra rumforskning og missioner kan også anvendes på jorden, hvor man kan opnå både økonomiske gevinster og bidrage til bæredygtighed. Det er netop disse aspekter, som rumforskningen på Aalborg Universitet berører.

Af Camilla Klindt Thorup, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Bedre kommunikation i arktisk skibsfart

Aalborg Universitet er i 2021 med i et større forsknings- og udviklingsprojekt, der har fokus på skibsfart. Projektet skal sørge for, at små satellitter i lav højde kan give en bedre kommunikation for skibe, der bevæger sig i farvande langt fra kysten og langt fra beboede områder.

”Ved hjælp af satellitkommunikation kan man spare skibene for mange kilometers sejlads og samtidig øge sikkerheden for besætningen ved, så vidt muligt, at sejle uden om områder, hvor der fx pludseligt opstår meget dårligt vejr eller at isen bryder op eller pakker. I Arktis skifter vejrforholdende ofte hurtigt, så effektiv kommunikation kan resultere i, at skibene hurtigere kan tage de rigtige beslutninger”, forklarer Jens Dalsgaard Nielsen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer, AAU

Projektet har fokus på arktiske behov, fordi udtyndingen af havisen omkring Nordpolen åbner for nye skibsruter, der kan spare skibene for mange tusinde kilometers sejlads – sammenlignet med de traditionelle interkontinentale ruter.

”Skibe der bevæger sig langt fra kysten, kan ikke bruge kystradioen til at kommunikere. I stedet bruges satellitter, men de satellitter der benyttes i dag, er enten for dyre, uegnede til små datamængder, eller slet ikke dækkende højt mod nord”, forklarer Jens Dalsgaard Nielsen

Projektets potentiale er stort og på lang sigt vil systemet også kunne benyttes til forskellige industrielle tjenester, herunder overvågning af skibsmotorer og kritisk udstyr ombord.

Rumforskning arbejder med bæredygtighed

Rumbranchen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, da en stor del af rumforskningen har fokus på at bidrage til bæredygtighed.

”Vi ser raketter og satellitter, som kan lande efter opsendelse og derefter genbruges. Satellitterne bliver også mindre, hvilket betyder, at der bruges færre materialer. Derudover bruges der udelukkende grøn energi til drift af satellitterne i hele deres levetid, som er ca. 10 år”, forklarer Jens Dalsgaard Nielsen

En stor del højeffektive solceller benyttes desuden i rumbranchen og kommer gradvist i brug på jorden.

”Mere end 30 procent af sollyset, der rammer satellitterne bliver til elektrisk energi. Det resulterer også i brændstofbesparelser på skibene samt mindre vedligehold. Rumbranchen bliver altså mere og mere bæredygtig – og bidrager også til bæredygtige løsninger til samfundet”, siger Jens Dalsgaard Nielsen.

 

Fakta

Rumaktiviteterne på AAU foregår i tæt samarbejde med industrien og særligt den nordjyske rumindustri. Det er både studentersatellitter, IoT i rummet, udvikling af ny teknologi osv.

Der er mange karrieremuligheder i rumindustrien – hvis du gerne vil stille skarpt på rummet, så kan du læse mere her 

 

Kontakt

Jens Dalsgaard Nielsen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Mail: jdn@es.aau.dk

Tlf.: 9940 8734

All news

See the list