AAU logo
Peter Koch er årets underviser på AAU Engineering

Peter Koch er årets underviser på AAU Engineering

Lektor Peter Koch er udnævnt som årets underviser på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet. Blandt studerende beskrives han som entusiastisk, engageret og som værende i øjenhøjde med de studerende.

De studerende ved studienævnet for Matematiske Fag har indstillet Peter Koch til titlen som årets underviser, blandt andet fordi han er en dygtig underviser, dybt sympatisk og et stort forbillede for de studerende.

-Peter er dybt engageret som underviser, hvilket de studerende tydeligt mærker igennem hans indlevelse i undervisningen og hans inspirerende formidling af det faglige indhold. Han er god til at sætte sig ind i de studerendes forudsætninger og aktiviteter.

Møder de studerende i øjenhøjde

Ud over sit store engagement og entusiasme for sig fagområde, har Peter Koch også en evne til at møde de studerende i øjenhøjde, og han er garant for, at formidlingen sker i et sprog og på en facon, som de studerende forstår.

-Denne evne er med til at fange de studerende, samtidig med at Peter har fokus på, at der hele tiden sikres en faglige progression, forklarer de studerende i motivationen for at pege på Peter Koch som årets underviser.

Ifølge indstillingen stimulerer Peter Koch desuden til selvstændig og kritisk refleksion hos de studerende.

-Peter har vægt på, at en universitetsuddannelse også handler om at forme de studerende til at blive selvstændige tænkende individer, som besidder en væsentlig evne til kritisk stillingtagen, både over for andres arbejde men i lige s høj grad over for det, de studerende selv laver, skriver de studerende.

 

Peter Koch er desuden blandt de kandidater, der er i spil til at modtage prisen som Årets Underviser på tværs af hele AAU. En pris, der bliver tildelt af Obelfonden (Det Obelske Familiefonds Undervisningspris).

 

Kontakt

Camilla Klindt Thorup, kommunikationsmedarbejder

ckt@es.aau.dk

All news

See the list