Nyt projekt skal effektivisere energi fra solceller til drift af vandforsyninger

Nyt projekt skal effektivisere energi fra solceller til drift af vandforsyninger

Et nyt projekt på Aalborg Universitet skal undersøge og udarbejde kontrolsystemer, som kigger på forbrugsmønstre, der skal styrke effektiviseringen af energi fra solceller i forsyningsvirksomhederne. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond med 2,8 millioner kroner.

Camilla Klindt Thorup, presseansvarlig, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Den danske regering har en ambition om, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler. Det betyder, at Danmark skal kunne producere nok vedvarende energi til at kunne dække det samlede danske energiforbrug. Derfor øger bl.a. vandforsyningsvirksomhederne brugen af vedvarende energi i deres systemer. Det har resulteret i anvendelsen af solcellepaneler ved de brøndfelter, som forsyner vandværket. Det er ambitionen, at solcellepanelerne skal være mest muligt effektive og producere den mænge energi, der kræves til driften af forsyningsnetværket.

Men brugen af solpaneler medfører også udfordringer. Forskere på Aalborg Universitet (AAU) har netop modtaget en bevilling på 2,8 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt, der skal sikre, at solpanelerne ved vandforsyninger udnyttes bedst muligt - og uden at øge belastningen på det elektriske forsyningsnetværk.

”Solcellepanelerne producerer strøm til at drive vandforsyningerne, men de skal helst ikke producere mere strøm, end det der kræves, da det kan resultere i tab for forsyningerne. Derfor skal projektet undersøge det optimale behov og dermed effektivisere den producerede energi”, forklarer John-Josef Leth, lektor, Institut for Elektroniske Systemer, AAU

behov og forbrugsmønstre

I projektet er målet derfor at undersøge, hvordan forsyningerne finder frem til de optimale behov. Her handler det om at kigge på og forudsige forbrugsmønstre.

”Vi ved, at der fx er et større behov om morgenen og aftenen, hvor forbrugerne er hjemme – de går i bad, vaskemaskinen kører osv. Ved at kigge på forbrugsmønstre, kan vi komme med et estimat af, hvor mange solcellepaneler forsyningsvirksomheden skal have og dermed optimere pumpedriften i forhold til den producerede energi. På den måde udnyttes solenergien bedst muligt – og uden tab”, siger John-Josef Leth

På den måde er formålet med forskningsprojektet at udvikle kontrolstrategier, som skal maksimere effekten af den vedvarende energi fra solcellepaneler i driften af vandforsyninger.

Projektet testes på AAU

Projektet skal testes i Smart Water Infrastructure Lab på AAU, som er doneret af Poul Due Jensens Fond, hvor laboratoriefaciliteter gør det muligt at simulere forskellige vandinfrastrukturer som fx vandforsyninger, fjernvarme og fjernkøling.

”Testfaciliteterne på AAU spiller en vigtig rolle i forskningen. Det ville kræve mange ressourcer, at teste ude ved forsyningerne og kan i værste tilfælde resultere i vandstop eller forurening. I Smart Water Infrastructure Lab kan vi simulere forskellige vandforsyninger og opstille forskellige scenarier”, forklarer John-Josef Leth

Testfaciliteterne skaber dermed en platform for endnu bedre forskning, hvor arbejdet med at udvikle infrastrukturer inspirerer til en nytænkning af sammenspillet mellem automation og data. Det gøres bl.a. ved at bygge modeller og algoritmer, som kan forudsige fremtiden og dermed skabe teknologier, der kan bruges i fremtidens vandinfrastrukturer.

 

Kontakt

Lektor John-Josef Leth

Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Mail: jjl@es.aau.dk

Telefon: 9940 7973

All news

See the list