AAU logo
Ny uddannelse i cybersikkerhed

Ny uddannelse i cybersikkerhed

Nu bliver det muligt at læse cybersikkerhed på AAU’s campus i København.

Til september udbyder Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet en ny kandidatuddannelse i cybersikkerhed – den første og eneste i Danmark.

Danmarks første uddannelse i cybersikkerhed

Den nye uddannelse i cybersikkerhed er bestemt aktuel. Undersøgelser viser, at truslen mod danske virksomheder og offentlige institutioner fra cyberangreb er stærkt stigende samtidig med, at konsekvenserne af angreb og nedbrud bliver større og større. Ifølge Center for Cybersikkerhed har alle virksomheder og organisationer i dag et akut behov for at beskytte deres ressourcer og systemer, samt at overvåge og løbende iværksætte nye tiltag for at forebygge cyberangreb. På samfundsplan vurderes trusselsniveauet som ”meget højt” inden for områder som cyberspionage og cyberkriminalitet, og der er især fokus på kritisk infrastruktur og strategiske områder som sundheds-, energi-, finans-, tele-, søfarts- og transportsektorerne. Derfor er der et stort behov for eksperter inden for området – et behov som bliver imødekommet med den nye uddannelse.

”Vi oplever, at rigtig mange virksomheder har udfordringer med at besætte stillinger indenfor cybersikkerhed og manglen på kandidater med ekspertise indenfor netop dette vil stige de kommende år. Derfor har vi brug for unge, der vil uddanne og specialisere sig indenfor cybersikkerhed”, siger Jens Myrup Pedersen, lektor i cybersikkerhed ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Stærke IT-profiler

Det er vigtigt at sætte cybersikkerhed på dagsordenen, så samfundet kan modstå fremtidige angreb. De uddannede kandidater i cybersikkerhed vil få en stærk teknisk profil og en god forståelse for den kontekst den tekniske faglighed indgår i.

”De unge får viden om væsentlige anvendelsesområder og erfaring med at omsætte den tekniske viden til udvikling af løsninger, f.eks. inden for analyse, design og implementering af sikre systemer og software, analyse og håndtering af cybertrusler og forebyggelse af cyberangreb på forskellige typer af systemer”, forklarer Jens Myrup Pedersen

 

Kandidatuddannelsen udbydes fra september 2020 og på Institut for Elektroniske Systemer glæder de sig meget til at uddanne og specialisere nye studerende indenfor cybersikkerhed.

 

Kontakt

Lektor i Cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen, Institut for Elektroniske Systemer AAU, telefon: 2184 7931

All news

See the list