Ny fagpakke på AAU skal bygge bro mellem IT-specialister og generalister

Ny fagpakke på AAU skal bygge bro mellem IT-specialister og generalister

For at opnå en bedre IT-sikkerhed, så er det vigtigt, at der bygges bro mellem tekniske specialister og generalister. IT-sikkerhed handler nemlig om at forstå både de tekniske, organisatoriske og menneskelige aspekter. Den udfordring forsøger AAU at løse med en ny fagpakke.

Truslen fra cyberangreb mod danske virksomheder og offentlige institutioner er stærkt stigende samtidig med, at konsekvenserne af angreb og nedbrud bliver større og større. Ifølge Center for Cybersikkerhed har alle virksomheder og organisationer i dag et akut behov for at beskytte deres ressourcer og systemer, samt at overvåge og løbende iværksætte nye tiltag for at forebygge cyberangreb.

Forudsætningen for at lykkes med at sikre mod cybertrusler er, at man løbende kortlægger og forstår risici og træffer de rigtige og tilstrækkelige forholdsregler – både i forhold til at forebygge, detektere og håndtere angreb. Det kræver desuden et tæt samarbejde mellem generalister og tekniske specialister og en god kommunikation på tværs af discipliner. Den nye fagpakke i IT-sikkerhed imødekommer dette behov:

”Der er rigtig mange med en ikke-teknisk baggrund, der har efterspurgt en uddannelse, hvor de kan få en grundlæggende forståelse for de tekniske aspekter af cybersikkerhed. Det har vi skabt med fagpakken, der kombinerer teori med hands-on øvelser. Det vil give deltagerne – og ikke mindst virksomhederne – et stort kompetenceløft ift. at forstå og håndtere risiko, når vi taler om cyberangreb”, forklarer Jens Myrup Pedersen, Professor i Cybersikkerhed, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Den nye fagpakke vil bygge bro og skabe bedre kommunikation mellem generalister og tekniske specialister. Og det er en forudsætning for bedre IT-sikkerhed:

”Der er et gap mellem den måde man kommunikerer på i IT-afdelinger og ledelsen. Hvis vi vil opnå en bedre IT-sikkerhed, så er det afgørende, at vi får bundet de to verdener sammen”, siger Jens Myrup Pedersen

Teknisk IT-sikkerhed for generalister

Den nye fagpakke henvender sig til generalister, der ikke har en teknisk baggrund, men som gerne vil opnå en dybere indsigt i de tekniske begreber, teknikker og metoder indenfor cybersikkerhed.

”Deltagerne i fagpakken vil lære at tale det tekniske sprog, koncepterne og begreberne indenfor cybersikkerhed. De vil blive bedre til at håndtere de risici, de identificerer og blive klædt på til at kommunikere med tekniske specialister”, siger Jens Myrup Pedersen

Læs mere om den nye fagpakke 

 

Fakta

Fagpakken er målrettet ledere af IT-sikkerhed og IT-sikkerhedsmedarbejdere, der ønsker en indsigt i de tekniske begreber, metoder og teknikker, der ligger bag de vigtigste netværksbaserede sikkerhedstrusler. Målet er, at de studerende bliver i stand til at kommunikere og bygge bro imellem de organisatoriske, etiske, juridiske og tekniske aspekter af IT-sikkerhed.

Den nye fagpakke starter 1. februar og afsluttes 30. juni 2022.

Ansøgningsfristen: 1. december 2021.  

 

Kontakt

Jens Myrup Pedersen, Professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Telefon: 2184 7931

Mail: jens@es.aau.dk

 

Presse: Camilla Klindt Thorup, kommunikationsmedarbejder ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Telefon: 2212 5407

Mail: ckt@es.aau.dk  

All news

See the list