Nationalt projekt skal øge unges interesse for rumteknologi

Nationalt projekt skal øge unges interesse for rumteknologi

Aalborg Universitet er en del af en national indsats, der skal inspirere flere unge til en uddannelse og karriere inden for rumteknologi. Med etableringen af et studenterprogram ønsker projektet ønsker at øge talentpuljen af kandidater med kompetencer inden for rumteknologi.

Camilla Klindt Thorup, presseansvarlig, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Industriens Fond og Aarhus Universitet lancerer et stærkt partnerskab af uddannelsesinstitutioner, heriblandt Aalborg Universitet (AAU). Projektet skal imødekomme den stigende efterspørgsel på tværfaglige rumkompetencer, der kan komme erhvervslivet til gavn.

”20 procent af den danske rumindustri har rødder i Nordjylland. Virksomhederne Gomspace og Space Inventor har begge deres udspring i studentermiljøet på AAU – derfor er vi stolte over at være med i projektet, som går hånd i hånd med vores problembaseret læring, hvor de studerende får lov at arbejde med virkelige udfordringer”, siger Jens Dalsgaard Nielsen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer, AAU

Mangel på kompetencer inden for rumteknologi

Rumbranchen vækster og der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor er der behov for at øge interessen for natur- og tekniskvidenskabelige uddannelser gennem undervisning i rumrelaterede emner. Den udfordring tager projektet – Danish Student Cubesat PrOgramme (DISCO) op. DISCO er et studenterprogram centreret om design, konstruktion, test, opsendelse og udnyttelse af to cubesats, som er kubeformede satellitter, der er billige at opsende, samtidig med at de kan udnyttes til mange forskellige formål. Eksempelvis jordobservation, forskning, kommunikation og tests af nye teknologier.

Bæredygtige satellitter

Satellitter kan anvendes til mange forskellige formål – og fremtidens satellitter kan også køre på solenergi og dermed resultere i mere bæredygtige opsendelser.

”Små lavtflyvende satellitter er i udvikling – både ift. at køre på solenergi, men også fordi energihøsten i rummet skal have det bedst mulige udbytte. Netop det forsker vi meget i på AAU – både forskere og studerende i deres studenterprojekter”, forklarer Jens Dalsgaard Nielsen

Sammenlignet med droner, så kan satellitter have mange fordele i områder, hvor der er langt til mennesker og lufthavne – fx over vand og land.

”I Danmark anvender vi satellitter i arktisk omkring Grønland. Ved hjælp af satellitter kan vi spotte skibe, fly, is osv. Satellitten kan observere ved hjælp af et kamera – og med den rette billedbehandling kan forskere både analysere landbrugsland og vand”, forklarer Jens Dalsgaard Nielsen

I rumbranchen er der efterspørgsel på ingeniører med viden inden for disse områder og på AAU er der mange aktiviteter og forskning, som involverer både forskere og studerende. Alle aktiviteter har fokus på innovation og arbejdet med virkelige samfundsudfordringer. Fokus er her både på selve satellitteknologierne og på den databehandling der efterfølgende skal til, for at forstå – og ikke mindst drage samfundsmæssig fordel af de genererede data.

Fokus på studenterinnovation

I samarbejde med den nordjyske virksomhed Space Inventor vil projektet sende sin første satellit op med en Falcon-9 raket i løbet af sommeren 2022. Satellitten vil indeholde en række mindre studentereksperimenter, som de studerende lige nu arbejder på at definere.

”Satellitterne designes, konstrueres og opereres af de studerende. Studenterinnovationen og arbejdet med virkelige problemstillinger giver de studerende en unik viden om rummet og rumforskningen. Ved at udvikle konkrete satellitter, så giver vi de studerende de bedste forudsætninger for læring”, forklarer Jan Mikkelsen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer, AAU

Siden 2003 har AAU opsendt fem satellitter, som alle er designet, konstrueret og opereret af studerende.

Projektet har desuden fokus på at øge unges interesse for rumteknologi og derfor samarbejdes der med gymnasier.

”Vi rykker vores laboratorier ud på gymnasierne og giver eleverne mulighed for at arbejde med at designe satellitter – og få adgang til disses data. På den måde får de mulighed for at arbejde med rumteknologien og få hands-on erfaring. Vi håber, at vi kan tiltrække flere unge til vores uddannelser og dermed øge puljen af talentfulde unge med kompetencer inden for rumteknologi”, forklarer Jens Dalsgaard Nielsen

 

Fakta

Projektet er støttet af Industriens Fond med en partnerskabskreds bestående af Aarhus Universitet, ESA BIC, ESERO Denmark, Styrelsen for Forskning og Innovation, Syddansk Universitet, IT-Universitetet. Industriens Fond har bevilliget 4,25 mio. kr. til projektet.

Projektet skal være med til at øge interessen for STEM-uddannelser og forbedre Danmarks styrkeposition inden for udvikling og produktion af CubeSats.

Læs mere om de mange karrieremuligheder i rumbranchen

 

Kontakt

Jens Dalsgaard Nielsen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Mail: jdn@es.aau.dk

Tlf.: 9940 8734

Jan Mikkelsen, lektor, Institut for Elektroniske System, Aalborg Universitet

Mail: hmi@es.aau.dk 

Tlf.: 2067 5525

All news

See the list