Matematik styrker hospitalernes forberedelse under epidemier

Matematik styrker hospitalernes forberedelse under epidemier

Matematiske modeller til at forudsige antallet af hospitalsindlæggelser under COVID-19 kommer til at hjælpe hospitalerne ved næste udbrud af eksempelvis influenza.

Flere end 45 forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU) har anvendt matematiske modeller til at forudsige epidemiens udvikling, herunder antallet af hospitalsindlæggelser under COVID-19, og de erfaringer er med til at styrke hospitalernes evne til at forberede sig under en eventuel ny epidemi.

”Arbejdet med modellerne bør fortsætte, så et evt. beredskab er klar til næste pandemi, da modellerne også kan bruges til forudsigelser om andre sygdomme. På den måde vil sundhedssystemet være bedre forberedt, når vi kan bruge matematik til at regne ud, hvor mange ressourcer vi får brug for. Det er vigtigt, at vi reagerer på det, vi kan forudsige, og ikke det vi ser i nuet – for så er det oftest for sent, forklarer Torben Knudsen, der er lektor ved Institut for Elektroniske Systemer.

Sammen med kollegaen Henrik Schiøler har Torben Knudsen arbejdet på den matematiske ’motor’ i en model designet til korttidsforudsigelser – dvs. cirka tre uger frem i tiden. Modellen er udarbejdet efter en såkaldt SIR-model, der tager højde for antallet af personer, der er potentielt modtagelige, antallet af smittede og antal personer, der har kommet sig efter sygdommen.

Dertil har lektorerne fra Elektroniske Systemer taget højde for flere variabler, der således giver en SEIHR-model, hvor man tager højde for hospitaliserede patienter samt en eventuel inkubationstid på virusset.

”Selvom patienter var indlagt med og ikke pga. COVID-19, så har det stadig haft stor betydning for, hvor mange ressourcer der skulle stilles til rådighed, da patienterne var isoleret. Ved vores model har hospitalerne kunnet se tre uger frem med rimelig sikkerhed”, forklarer Henrik Schiøler.

Ved at forudsige udviklingen i hospitalsindlæggelser har myndighederne haft mulighed for at forberede regionerne på, hvad der ville ske og dermed planlægge ressourcerne.

Arbejdet med COVID-19 har fået stor opmærksomhed fra medierne og befolkningen og effekten af samarbejdet mellem universiteterne er tydelig:

”Det har været utroligt spændende og lærerigt at arbejde med noget, der har haft så meget opmærksomhed. Vores arbejde har haft stor betydning på den store skala og vi er glade for, at vores forskning har haft stor betydning for hele befolkningen”, siger Henrik Schiøler.

Torben Knudsen tilføjer:

”Det her understreger også, at man skal sikre solid adgang til data, så vi undgår forsinkelser, at vi har adgang til korrekt data og så skal vi også have systematiseret modellerne, så vi bruger de rigtige modeller til at forudsige de rigtige ting,” siger Torben Knudsen.

Projektet er finansieret af Statens Serum Institut (SSI) og er et samarbejde mellem flere forskere fra flere andre institutioner.

Kontakt

Henrik Schiøler, lektor, Institut for Elektroniske Systemer

Torben Knudsen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer

All news

See the list