Industrisamarbejde med AAU: Forskere gør trådløs teknologi mere sikker

Industrisamarbejde med AAU: Forskere gør trådløs teknologi mere sikker

Hvordan undgås personskader, når mennesker arbejder i farlige situationer? Og hvordan kan en læge lokaliseret i Tyskland operere på en patient i Danmark? Det er blot eksempler på de udfordringer, som Robert Bosch GmbH og AAU samarbejder om at løse. Samarbejdet gavner både virksomhedens, universitetets og samfundets interesser.

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer

Samarbejdet mellem Institut for Elektroniske Systemer og Robert Bosch GmbH har fokus på trådløse forbindelser og ny teknologi til industrien, herunder anvendelsen af kunstig intelligens, som skal gøre trådløse teknologier mere sikre. Der arbejdes med og forskes i aktuelle samfundsproblemer, hvor resultater kan gøre en forskel. I forbindelse med samarbejdet har Institut for Elektroniske Systemer fået besøg af Pedro Maia de Sant Ana, som er gæste-Phd fra Robert Bosch GmbH i Tyskland.

Et unikt samarbejde, der gør en forskel for verden

I arbejdet hos Bosch arbejder Pedro Maia de Sant Ana med kommunikationsteknologier til industrien. Det kan fx være teknologien i en robot. Hvis denne teknologi fejler, kan der ske ulykker, som kan forårsage personskader eller økonomiske tab.

-Den teknologi, som anvendes i industrien er afhængig af ikke-trådløse forbindelser for at undgå ulykker. Men disse forbindelser har en række begrænsninger – fx begrænset mobilitet, de kæver meget plads og kan ikke anvendes på lange distancer, forklarer Pedro Maia de Sant Ana

I samarbejde med Bosch har forskere fra AAU derfor fundet ud af at anvende kunstig intelligens (AI), for at gøre trådløse netværk mere sikre. Forskningen har medført andre muligheder, hvor kunstig intelligens også kan anvendes. Fx kan det blive muligt, at en læge i Tyskland kan styre en robot, som udfører operationer på patienter i Danmark. Mennesker som arbejder i farlige områder, fx i miner, kan erstattes af robotter, som styres af mennesker.

På den måde gør samarbejdet en forskel for verden og arbejder med virkelige problemer. Ifølge Pedro Maia de Sant Ana er det et af de mange fordele når industrien samarbejder med AAU – heriblandt ideer til ny forskning.

-Der er en unik videndeling mellem industrien og den akademiske verden. Forskningen bliver mere virkelighedsnær. For industrien giver samarbejdet mulighed for at udvikle bedre og mere avanceret løsninger til aktuelle problemer, samtidig med at virksomheden opnår ny viden inden for et specifikt felt, forklarer Pedro Maia de Sant Ana

Ekspertise og anerkendte forskere

Derudover gavner samarbejdet Pedros forskning og PhD:

-Mine vejlederes ekspertise er en stor fordel i samarbejdet med AAU. De er utrolig dygtige og internationalt anerkendt – og dedikerer en stor del af deres tid til at hjælpe og guide mig med min forskning, siger Pedro Maia de Sant Ana

Det tætte samarbejde har allerede resulteret i, at et paper om fjernstyrede maskiner er blevet accepteret i Globecom 2020, som er en international IEEE konference omhandlende trådløs kommunikation.

Pedro Maia de Sant Ana er gæste PhD frem til 2022 og vil skiftevis være i Tyskland og Aalborg.

 

Kontakt

Pedro Maia de Sant Ana, gæste-PhD, Institut for Elektroniske Systemer AAU

 

Info

I denne artikelserie har vi spurgt en række samarbejdspartnere, om de vil dele deres erfaringer med samarbejdet med Institut for Elektroniske Systemer.

Pedro Maia de Sant Ana er en del af projektet WindMill, som er et EU-ITN-projekt for 15 PhD studerende. De studerende bliver trænet i maskinlæring og trådløs kommunikation samt de udfordringer der følger med. Trådløs teknologi er under konstant udvikling og det kan være en stor udfordring at håndtere de massive mængder af data og krav. Målet med projektet er at skabe ny viden, som revurderer og avancerer den måde, hvorpå moderne kommunikationssystemer er designet gennem anvendelse af maskinlæring. Du kan læse mere om Projekt WindMill på https://windmill-itn.eu

Du kan læse mere om Pedro Maia de Sant Anas forskning her – her kan du også læse om de andre research fellows i projektet

All news

See the list