AAU logo
FREMTIDENS HØREAPPARATER DESIGNES AF SAMTALEMØNSTRE

FREMTIDENS HØREAPPARATER DESIGNES AF SAMTALEMØNSTRE

Et vigtigt skridt er taget mod at gøre livet lettere for mennesker med nedsat hørelse. Ph.d.-studerende Poul Hoang fra Aalborg Universitet (AAU) anvender sociale samtalemønstre i ny banebrydende algoritme, som skal gøre det nemmere for høreapparatbrugere at deltage aktivt i samtaler i støjfyldte omgivelser.

Sociale intelligente høreapparater

Mennesker med normal hørelse kan i de fleste tilfælde forstå hinanden uden de store anstrengelser, når de kommunikerer i et støjfyldt miljø. Hvis man derimod har nedsat hørelse, er det ofte et stort problem at forstå og følge samtaler i støjfyldte omgivelser og her kan et høreapparat ofte være til hjælp. Ved at lære og forstå de sociale kendetegn i en samtale, kan en ny banebrydende algoritme løse problemer for personer med nedsat hørelse.

På centeret for Acoustic Signal Processing Research (CASPR), er der midlertidigt forsket og udviklet algoritmer med fokus på maskinlæring (også kendt som kunstig intelligens) til taleseparering. Her er løsningen en algoritme, som kan adskille de forskellige stemmer og fjerne støjen. På nuværende tidspunkt har metoden en af de begrænsninger, at den ikke er i stand til at vide, hvilken af de separerede talere den skal præsentere for høreapparatbrugeren, når der er mange samtidige talere. Dette vil kræve at høreapparatbrugeren manuelt skal justere sit høreapparat for at fortælle, hvilken stemme der skal forstærkes, hvilket ikke nødvendigvis er særlig brugervenligt. Det er lige nøjagtig det, Poul Hoang arbejder på at ændre med den nye algoritme.

"Vi forsøger at forstå sociale mønstre, når mennesker taler sammen i støjfyldte miljøer og inkorporere den viden, mere effektivt end hidtil, ind i støjreduktionsalgoritmer", forklarer Poul Hoang

Den viden kan, blandt andet, udnyttes til at bestemme, hvem den ønskede taler er, uden at brugeren manuelt skal styre et høreapparat og dermed løse et af de større problemer man tidligere har haft.

 

Kan du høre mig?

For personer med nedsat hørelse kan det være svært at deltage aktivt i samtaler i støjfyldte omgivelser. Problemet er kendt som cocktailparty-problemet, og det er et meget aktivt forskningsområde. Pouls ph.d.-projekt er et vigtigt skridt imod at designe algoritmer, som kan løse sådanne scenarier. Løsningen er en algoritme, som forstår de sociale samtalemønstre der eksisterer når mennesker taler sammen.

"Vi udnytter således den antagelse, at høreapparatbrugeren og samtalepartneren skiftes til at tale. Når høreapparatbrugeren taler i en længere periode kan vi med ret stor sandsynlighed sige, at dem der taler samtidig med høreapparatbrugeren nok ikke er samtalepartneren", understreger Poul Hoang

Således kan man i den nye algoritme hjælpe med at få identificeret hvem blandt de mange stemmer, man skal præsentere høreapparatbrugeren for.

 

Høreapparatets science-fiction

Pouls algoritme er et vigtigt skridt mod at anvende sociale samtalemønstre og bruge dem til at identificere den ønskede samtalepartner. Målet er at implementere den nye algoritme i et fremtidigt høreapparat og dermed komme til gavn for høreapparatbrugere. I fremtiden vil projektet desuden beskæftige sig med andre sociale mønstre, der har potentiale til at revolutionere måden hvorpå høreapparater anvendes. Et af dem er at forstærke lyd i den retning høreapparatbrugerens øjne er rettet imod, da der er tendens til, at man under samtaler med meget støj kigger på den ønskede taler.  

"Det kan måske lyde lidt som science-fiction, men i fremtiden forestiller vi os høreapparater, der kan måle brugerens øjeretning via nogle sensorer i høreapparatet og derefter er i stand til at forstærke lyd i den retning øjnene peger mod. I øjeblikket har vi en kandidatstuderende fra Aalborg Universitet, som er i gang med at skrive speciale om øjestyrede høreapparater. I den forbindelse er høreapparatbrugere inviteret ind for at deltage i et eksperiment, der demonstrerer funktionaliteten af teknologien og her kan vi se, at brugerne er meget positivt stemte over for ideen og teknologien", forklarer Poul Hoang

 

Kontakt

Poul Hoang, erhvervs ph.d.-studerende, Aalborg Universitet og Oticon A/S, phoa@demant.com tlf. 6145 3576
Zheng-Hua Tan, professor og vejleder, Center for Acoustic Signal Processing Research (CASPR), Aalborg Universitet, zt@es.aau.dk tlf. 9940 8686
Jesper Jensen, professor og vejleder, CASPR, Aalborg Universitet, samt seniorforsker, Oticon A/S, jje@es.aau.dk, tlf. 3913 8981
Læs mere om CASPR her 

All news

See the list