AAU logo
Forskere underviser online: Sokol Kosta

Forskere underviser online: Sokol Kosta

Adjunkt Sokol Kosta arbejder ligesom alle andre AAU-ansatte hjemmefra i disse dage. Det kan være en udfordring at skabe en god eksamenssituation for de studerende, når det hele skal foregå online. Men de nye erfaringer kan bruges fremadrettet og forberede de studerende på kommende jobinterviews.

Af Sokol Kosta, adjunkt på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Hvordan har du indrettet dit hjemme-undervisningslokale?

Jeg har indrettet mit hjemmekontor i et af værelserne i min lejlighed – men jeg savner min kontorstol. Hele dagen kan jeg desuden høre min datter på 3,5 måned pludrer, hvilket kan være en udfordring, fordi jeg får lyst til at gå ud at kramme hende.

Hvad underviser du i? Og kan det lade sig gøre online, uden adgang til labs?

Jeg underviser i Object Oriented Programming II. Kurset fungerer fint uden adgang til labs, da de studerende blot har brug for en bog, computer og internetforbindelse. Når de studerende er arbejder på deres semesterprojekter, er de vant til at mødes for at diskutere udfordringer og dele viden med hinanden – det forbedrer deres programmeringsevner. Det kan de ikke i øjeblikket og det er selvfølgelig en udfordring.  Derfor har de tilpasset deres samarbejde omkring semesterprojekter til online platforme, hvor de kan mødes.

Hvordan har du grebet opgaven an med at skulle omlægge den fysiske undervisning til online undervisning?

Det har været en stor udfordring, at finde nye metoder til undervisning, vejledning og eksaminer. Når man skal tilvende sig en helt ny form for eksamination kræver det, at man tænker hurtigt. Jeg har haft studerende til eksamen i Object Oriented Programming og under normale omstændigheder ville de studerende stå ved tavlen og løse programmeringsøvelser. Men under disse særlige omstændigheder foregik eksamen online. Her blev tavlen skiftet ud og de studerende har i stedet anvendt skærmdeling. Det har fungeret godt og det er der flere årsager til:

Nogle studerende føler sig ikke tilpas med at stå og skrive på en tavle.
Nogle studerende synes det er svært at skrive koder på tavlen, da de er vant til at gøre det udelukkende på deres computer i forbindelse med deres projekter. Det betyder, at den nye online eksamensform får de studerende til at føle sig mere tilpasse, da de får mulighed for at bruge deres sædvanlige programmeringsværktøjer til at løse de opgaver, som jeg giver dem i løbet af eksamen.

Den online eksamensform har desuden den fordel, at den simulerer nogenlunde den situation de studerende vil stå i, når de skal ansøge jobs som fx softwareingeniør, udevikler osv. En sådan ansøgningsproces består typisk af tre faser: en ikke-teknisk screening, et online teknisk interview og til sidst et on-site interview. Den eksamensform jeg har benyttet, matcher fuldstændig et online interview i en sådan ansøgningsproces, hvorimod tavle-versionen matcher det fysiske interview.

Har du et godt råd til, hvordan man får online undervisning til at fungere bedst muligt?

De studerende er vant til at finde information om forskellige emner online. Som underviser kan den nuværende situation måske give os noget erfaring i at forberede lignende videoer. På denne måde, kan man opnå en samling af online materiale fra AAU, som de studerende kan anvende som referencer. Nogle emner ændrer sig ikke ofte, fx programmering – en online tilgængelig video vil være til stor hjælp for de studerende og indholdet vil være aktuelt i en lang periode.

Jeg har desuden erfaret, at det giver en bedre undervisningssituation, hvis de studerende har deres kameraer tændt. Så føler jeg ikke, at jeg taler med mig selv og jeg får også mulighed for at aflæse deres reaktioner.

Ift. online eksamen kan det hjælpe de studerende, hvis eksamenssituationen bliver sammenlignet med en jobsamtale. På den måde opnår de en bedre forståelse for format samt kontekst og kan forberede sig bedre.

 

Info

Alle undervisere på AAU skal undervise online resten af semestret pga. COVID-19. Men hvordan griber man det an, og hvordan skaber man den bedst mulige undervisningssituation? I denne artikelserie har vi spurgt en række undervisere fra Institut for Elektroniske Systemer, om de vil dele deres bedste tips til, hvordan man bedst får den digitale undervisning til at fungere.

All news

See the list