AAU logo
Forskere underviser online: Karl Damkjær Hansen

Forskere underviser online: Karl Damkjær Hansen

Adjunkt Karl Damkjær Hansen arbejder ligesom alle andre AAU-ansatte hjemmefra i disse dage. Det har en række udfordringer, især når de studerende har brug for adgang til laboratorier til projektarbejde. En løsning herpå har bl.a. været at bygge en virtuel simulering af et drivhus.

Af Karl Damkjær Hansen, adjunkt på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Hvordan har du indrettet dit hjemme-undervisningslokale?

Min kone og jeg arbejder begge på AAU. Vi har omdannet spisebordet i stuen til en to-mandsarbejdsplads. Jeg har fået mit gamer-udstyr op af kælderen, så der er lys i tastaturet på min side af bordet.

Hvad underviser du i? Og kan det lade sig gøre online, uden adgang til labs?

Jeg underviser i Struktureret Produkt og Systemudvikling på Robotteknologi, 2. semester. I løbet af semesteret har vi arbejdet med et miniprojekt, hvor de studerende skulle igennem designstadierne og videre til at implementere deres ideer af et teknologisk produkt. Temaet har været Urban Gardening, og de studerende er kommet på mange interessante forslag til produkter inden for denne kategori. Planen var, at vi skulle programmere fysiske prototyper på ESP32 boards (et Arduino-lignende device). Jeg nåede at få delt devices ud til de studerende, dog kun et til hver gruppe. Så da vi blev låst ude, gav det ikke mening at fortsætte i det spor, da alle studerende ikke ville kunne afprøve deres programmer. I stedet lagde jeg hele planen om og baserede resten af undervisningen på at bygge en virtuel simulering af et drivhus. Vi har arbejdet med en grafikmotor, SFML, og et brugerinterface-framework, ImGui. De studerende har fået lavet nogle ret fine simuleringer af, hvordan fx tomatplanter vokser, men holder op med at vokse, når der ikke er mere næring i jorden.

Hvordan har du grebet opgaven an med at skulle omlægge den fysiske undervisning til digital undervisning?

Jeg har lavet instruktionsvideoer til de studerende, hvor jeg viser, hvordan jeg løser de problemer, jeg stiller dem. Det er en metode, jeg bruger almindeligvis, men jeg måtte optage nye videoer, da vi jo ændrede teknologien. Jeg har desuden brugt flere af funktionaliteterne i Moodle; bl.a. brugt forummet mere, lavet afleveringer samt quizzer - og jeg har fået god feedback fra de studerende. Vi har også holdt Teams-møder sammen, hele klassen, hvor de studerende har givet status for de enkelte miniprojekter og jeg har svaret på spørgsmål, både tekniske og kontekstuelle. Jeg har ikke holdt forelæsninger over Teams, det mener jeg at man bedre kan gøre med optagede videoer, og så bruge tiden i de online møder til faktisk interaktion.

Har du et godt råd til, hvordan man får online undervisning til at fungere bedst muligt?

Det er vigtigt at være meget præcis i sin kommunikation. Der er så mange detaljer i kropssprog og tonefald, der ikke kommer med i fjernundervisning. Blandt andet, hvornår en opgave skal afleveres eller hvad der forventes til en aflevering. Nogle gange kan jeg komme til at svare for lang tid på et spørgsmål, fordi jeg ikke kan se, at spørgeren er tilfreds med svaret. Der kan det, for eksempel, være godt at svare kort og spørge, om de er interesseret i en uddybning. Nogle gange vil de gerne høre mere, andre gange er de mere interesseret i det næste på dagsordenen.

 

Info

Alle undervisere på AAU skal undervise online resten af semestret pga. COVID-19. Men hvordan griber man det an, og hvordan skaber man den bedst mulige undervisningssituation? I denne artikelserie har vi spurgt en række undervisere fra Institut for Elektroniske Systemer, om de vil dele deres bedste tips til, hvordan man bedst får den digitale undervisning til at fungere.

All news

See the list