Forskere underviser online: Jens Myrup Pedersen

Forskere underviser online: Jens Myrup Pedersen

Lektor Jens Myrup Pedersen arbejder ligesom alle andre AAU-ansatte hjemmefra i disse dage. Det kan være en udfordring at skabe en god undervisningsituation for de studerende, når det hele skal foregå online. Men ved at inddrage gamification kan der opnås gode resultater.

Af Jens Myrup Pedersen, lektor på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Hvordan har du indrettet dit hjemme-undervisningslokale?

Jeg er så heldig at have et hjemmekontor i forvejen, så jeg har god plads til computer samt to ekstra skærme. På mit hjemmekontor har jeg også noget af det allervigtigste, både i forhold til undervisning og møder - en mikrofon af god kvalitet, som i sin tid blev indkøbt til et projekt, hvor jeg lavede e-læringsmaterialer. Derudover har jeg også et par gode trådløse høretelefoner, som jeg kan holde ud at have på hele dagen. Når jeg skal læse noget, fx opgaver eller artikler, benytter jeg ind imellem muligheden for at sætte mig i haven eller på altanen. På den måde får jeg også lidt variation i arbejdsstillingen.

Hvad underviser du i? Og kan det lade sig gøre online, uden adgang til labs?

På dette semester underviser jeg i to kurser om cybersikkerhed. Derudover er jeg vejleder for en gruppe bachelor-studerendesamt et par master-studerende, der skriver afgangsprojekt. Kurserne i cybersikkerhed er begge helt nye og selv om jeg synes, at kurserne er i et format, der egner sig til fjernundervisning, så savner jeg kontakten og diskussionerne i grupperummene. Heldigvis har vi nogle skarpe ph.d.-studerende og forskningsassistenter i sektionen, der har udviklet virtuelle labs, som både vi og andre universiteter anvender i undervisningen. Det fungerer rigtig godt i disse tider, og jeg bruger dem også flittigt til eksterne webinarer på fx cybertraining.dk. Jeg har desuden været med til at udarbejde en del e-læringsmaterialer om cybersikkerhed, der kan ses på cyber.aau.dk.

Med hensyn til vejledning, så synes jeg egentligt det fungerer fint online - og vores studerende på master-uddannelsen bor overalt i landet og har fuldtidsjob ved siden af, så meget af vejledningen ville alligevel foregå virtuelt.

Hvordan har du grebet opgaven an med at skulle omlægge den fysiske undervisning til online undervisning?

Jeg prøver generelt at bruge formater i min undervisning, der kan fungere både som fysisk, blended og online undervisning. Derfor var overgangen ikke så svær. De kurser jeg underviser i er nye kurser, så den sidste del kunne jeg specifikt planlægge efter det digitale format.

Når jeg holder møder, kan dette fint klares online, men der er også situationer, hvor det betyder meget at mødes face-to-face, fx når man skal brainstorme sammen over et whiteboard eller når flere partnere skal se hinanden i øjnene for at blive enige i et projekt eller en ansøgning. Men der er også et personligt touch over at mødes med folk virtuelt, når deres familier eller kæledyr nogle gange kommer ind i billedet.

Har du et godt råd til, hvordan man får online undervisning til at fungere bedst muligt?

Jeg tror, det er vigtigt at designe forløbene til det digitale format, i stedet for bare at sætte et kamera op og gøre som man plejer. Det er vigtigt at overveje, hvilke aktiviteter i den store digitale værktøjskasse, der bedst understøtter de studerendes læringsmål. Hvis man fx vil holde en forelæsning kan det være bedre at optage et antal 5-minutters klip og offentliggøre på Youtube - og dernæst stå til rådighed for at besvare spørgsmål m.m. Jeg prøver også at tænke gamification ind, det synes jeg tit giver gode resultater.

 

Info

Alle undervisere på AAU skal undervise online resten af semestret pga. COVID-19. Men hvordan griber man det an, og hvordan skaber man den bedst mulige undervisningssituation? I denne artikelserie har vi spurgt en række undervisere fra Institut for Elektroniske Systemer, om de vil dele deres bedste tips til, hvordan man bedst får den digitale undervisning til at fungere.

All news

See the list