AAU logo
Forskere underviser online: Jan Mikkelsen

Forskere underviser online: Jan Mikkelsen

Det kan være en udfordring at skabe en god undervisningssituation for de studerende, når det hele skal foregå online. Men ved hjælp fra AAU’s teknikere og det rette udstyr, har de studerende alligevel fået erfaring med at opsamle og behandle virkelig data.

Af Jan Mikkelsen, lektor på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Hvordan har du indrettet dit hjemme-undervisningslokale?

Jeg har altid haft et hjemmekontor, så det stod klar, da AAU lukkede ned.

Hvad underviser du i? Og kan det lade sig gøre online, uden adgang til labs?

På dette semester har jeg, sammen med en kollega, undervist i dataopsamling. Min del af kurset er afviklet uden store ændringer. Dog har der været en del udfordringer ift. praktisk elektronikhardware og hands-on. Vi har løbende sikret de studerende adgang til simple komponenter, men de studerende har også været behjælpelige med at fordele komponenterne mellem hinanden. En af kursusgangene havde til formål, at de studerende selv skulle lodde, men det kunne naturligvis ikke lade sig gøre. Her fik vi hjælp fra vores laboratoriemedarbejdere og teknikere, som fik lavet print og monteret disse, så de studerende i stedet fik adgang til færdige kredsløb. De studerende har ikke fået den samme grad af hands-on, men de har haft adgang til den nødvendige elektronik og dermed haft mulighed for at arbejde med tingene i praksis. På den måde har de opsamlet og behandlet virkelig data.

Derudover har min største udfordring været manglende muligheder for at kunne ”tegne og fortælle”. Det fik jeg dog løst med et godt setup samt et note/tegne program på min iPad. På den måde har jeg en ”tavle”, som jeg let kan skifte til. Det har fungeret rigtig godt – både i forbindelse med kursusafvikling og vejledning.

Hvordan har du grebet opgaven an med at skulle omlægge den fysiske undervisning til online undervisning?

Jeg har haft behov for at synliggøre ting for de studerende på en ny måde. Jeg har således anskaffet mig en kameraholder til min telefon, så jeg kan illustrere, hvorledes komponenterne forbindes – det kræver at have begge hænder fri til at pege og forklare. Her har jeg også benyttet mig af spejling af kamera til min computer. Det har gjort det muligt at vise sidestillet video af den praktiske elektronik, samt mit softwareinterface, som jeg har lavet en video af. Det er mit indtryk, at de studerende er glade for disse videoer – samtidig med, at det har gjort det let for dem at forstå, hvad det drejer sig om og hvad de kan forvente at se, når de sidder med det alene.

Har du et godt råd til, hvordan man får online undervisning til at fungere bedst muligt?

Jeg tror, det er vigtigt at have øje for begrænsningerne i online undervisning og dermed investere tid i at overkomme disse. For mig har det fx betydet, at jeg har brugt en del tid på at lave videoer, der illustrerer, hvad de studerende skal gøre og hvad de skal forvente. Det har jeg gjort for at råde bod på, at jeg ikke har muligheden for at gå rundt blandt de studerende og kigge dem over skulderen.

 

Info

Alle undervisere på AAU skal undervise online resten af semestret pga. COVID-19. Men hvordan griber man det an, og hvordan skaber man den bedst mulige undervisningssituation? I denne artikelserie har vi spurgt en række undervisere fra Institut for Elektroniske Systemer, om de vil dele deres bedste tips til, hvordan man bedst får den digitale undervisning til at fungere.

All news

See the list