Forskere underviser online: Hans Ebert

Forskere underviser online: Hans Ebert

Lektor Hans Ebert arbejder ligesom alle andre AAU-ansatte hjemmefra i disse dage. Det er derfor oplagt at få udviklet og forbedret eksisterende undervisningsmateriale.

Af Hans Ebert, lektor på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Hvordan har du indrettet dit hjemme-undervisningslokale?

Jeg har allerede et hjemmekontor med skrivebord osv., så der er ikke sket den store ændring.

Hvad underviser du i? Og kan det lade sig gøre online, uden adgang til labs?

Jeg underviser i teoretiske fag på uddannelsen Elektronik og IT (2. og 4. semester). Da kurserne er ren teori har der ikke været problemer med at gøre det online. Kursusmaterialet skulle dog konverteres til hjemmeundervisning – det har betydet ekstra arbejde, men forhåbentlig kan det anvendes til forbedring af undervisningen fremover.

Det kan dog være en udfordring med den personlige motivering af de studerende. Der skal gøres en indsats for at holde dem til ilden, så de ikke mister grebet og falder bagud.

Hvordan har du grebet opgaven an med at skulle omlægge den fysiske undervisning til digital undervisning?

Undervisningsaktiviteterne følger stadigvæk det planlagte skema og jeg uploader materialet på Moodle som sædvanligt. I stedet for forelæsningen laver en jeg pencast, som er en video på 60 - 100 min. med selve forelæsningen. Herefter er der opgaveregning for de studerende - med hjælp fra mig pr. telefon, mail eller Discord, som er et kommunikationsprogram.

Efter kursusgangen beder jeg de studerende gruppevis melde tilbage, hvorledes det er gået. På den måde kan man sikre, at de studerende har forstået det sagte og ikke er hægtet af undervejs.

Har du et godt råd til, hvordan man får online undervisning til at fungere bedst muligt?

Det handler om at få en tæt kontakt til de studerende - få dem til at melde ind, så man ved de er tilstede og deltager aktivt. Min erfaring er, at interaktivt materiale fungerer bedre og resulterer i mere aktive studerende. Modsat hvis man blot uploader materialet til selvbetjening.

Derudover tror jeg denne lockdown kan give os undervisere mulighed for at forbedre og udvikle vores undervisningsmateriale yderligere. Den erfaring kan vi anvende fremadrettet.

 

Info

Alle undervisere på AAU skal undervise online resten af semestret pga. COVID-19. Men hvordan griber man det an, og hvordan skaber man den bedst mulige undervisningssituation? I denne artikelserie har vi spurgt en række undervisere fra Institut for Elektroniske Systemer, om de vil dele deres bedste tips til, hvordan man bedst får den digitale undervisning til at fungere.

All news

See the list