AAU logo
Forsker modtager prestigefuld bevilling: Menneskelige robotter skal overtage monotone arbejdsopgaver

Forsker modtager prestigefuld bevilling: Menneskelige robotter skal overtage monotone arbejdsopgaver

Professor Rafal Wisniewski fra Institut for Elektroniske Systemer har modtaget en stor prestigefuld forskningsbevilling. Bevillingen skal gå til at udvikle beslutningsalgoritmer, som skal lære maskiner at samarbejde med mennesker.

De fleste robotter har ikke den samme logiske tankegang som mennesker. Det vil et nyt forskningsprojekt lave om på ved at udvikle en intelligent beslutningsalgoritme, der tager højde for tre vigtige behov: nysgerrighed, målsøgning og sikkerhed. De tre behov er vigtige for, at en robot kan agere i foranderlige og uforudsigelige miljøer, fx en operationsstue.

-Vi ønsker at udvikle maskiner og robotter, som kan samarbejde med mennesker. Men det betyder, at robotterne skal have tilsvarende logisk tænkning som mennesker. Derfor skal vi lære robotterne at være mere menneskelige, forklarer Rafal Wisniewski, professor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.

Tager udgangspunkt i kvantefysikkens matematik

Rafal Wisniewski skal lede forskningsprojektet, som tager udgangspunkt i det matematiske i kvantefysikken. Menneskelige beslutningsmodeller udtrykkes nemlig bedre ved den sandsynlighedsregning, der bruges i kvantefysik, end ved almindelig sandsynlighedsteori.

-Beslutningsalgoritmerne skal kunne udføre enkle opgaver, men også træffe smarte valg, hvis der er flere muligheder, samt udtænke helt nye muligheder. Med andre ord - de skal lære om deres mål og omgivelser, siger Rafal Wisniewski

Det er desuden meningen, at beslutningsalgoritmerne skal kunne erstatte mennesker i monotone arbejdsgange. Men robotterne skal ikke arbejde alene.

-Det er vigtigt, at robotterne kan samarbejde med mennesker i arbejde, hvor robotterne og maskinerne kan være en hjælpende hånd. Det kan fx være i produktionshaller eller på operationsgangen, hvor robotterne kan erstatte operationssygeplejersken, forklarer Rafal Wisniewski

Det kræver dog, at beslutningsalgoritmerne laves således, at robotten kan aflæse det fysiske miljø, men også forudsige lægens næste skridt. Det er en uforudsigelig situation, hvor robotten skal kunne samarbejde og hjælpe på de rigtige tidspunkter.

-Ved at erstatte mennesket med en robot eller maskine kommer det til at spare tid, energi og ressourcer. Vi skal lade menneskene lave det spændende, mens robotterne kan lave det kedelige og monotone arbejde, siger Rafal Wisniewski

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond med knap 6 millioner kroner.

 

Info

Det fire-årige projekt er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Idiana University, Northeastern University College of Engineering i USA samt Jacobs University Bremen i Tyskland. Desuden udføres det i samarbejde med den danske virksomhed Capra Robotics og Grundfos.

 

Kontakt

Rafal Wisniewski, Professor, Institut for Elektroniske Systemer AAU

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer AAU

All news

See the list