AAU logo
DFF bevilling til udvikling ultra-pålidelige lav-latens transmissioner i kommunikation

DFF bevilling til udvikling ultra-pålidelige lav-latens transmissioner i kommunikation

Lektor Gilberto Berardinelli fra Institut for Elektroniske Systemer har modtaget en DFF bevilling til sit projet med titlen: "Enabling Ultra-Reliable Low-Latency Communication in Wireless Networks via Interference Prediction".

Udover traditionelle bredbåndsservices forventes det at nye radioteknologier understøtter tidskritiske use cases som lukkede kontrolkredsløb til fabriksautomation eller motor- og affjedringskontrol internt i køretøjer. Disse use cases sigter mod latenstider under 1 millisekund og høj pålidelighed. Radiosystemer som supporterer ultra-pålidelige lav-latens kommunikation kan bestå af små celler med begrænset dækning. Cellerne opererer i et ulicenseret spektrum, dvs. i et frekvensspektrum, hvor der ikke kræves licens for at anvende det. Imidlertid kan sådan et spektrum være meget overfyldt og interferens fra sameksisterende radiosystemer kan bringe muligheden for at opnå ultra-pålidelig lav-latens kommunikation i fare. I dette projekt er målet at designe løsninger, der kan mindske effekten af interferens i de små tætte celler, og dermed trådløst understøtte tidskritiske services for et stort antal enheder. Specifikt er målsætningen at undersøge Bayesianske interferens-teknikker til at forudsige hændelser med interferens. Effektive reaktionsmekanismer skal derefter udvikles for at maksimere antallet af succesfulde ultra-pålidelige lav-latens transmissioner.

For yderligere information se venligst dff.dk eller kontakt Gilberto Berardinelli direkte.

All news

See the list