AAU logo
DFF bevilling til projektet

DFF bevilling til projektet "Effortless Hearing in Noise by Brain Feedback"

En fundamental anden tilgang til høreapparater end tidligere.

Professor Jan Østergaard fra Institut for Elektroniske Systemer har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet "Effortless Hearing in Noise by Brain Feedback" og beskriver projektet således:

Høretab kan føre til kognitiv tilbagegang, nedsat livskvalitet og andre komplikationer, som på sigt kan have katastrofale følger for en hørehæmmet person. Eksisterende høreapparater er til stor hjælp for mange mennesker, men fører ofte til træthed hos brugeren især pga. en øget lytteindsats i støjende situationer. Med dette projekt tages en fundamentalt anderledes tilgang til høreapparater end hvad der tidligere er gjort. Ved hjælp af EEG sensorer kan informationer om brugernes aktuelle lytteindsats løbende måles og derved inddrages i høreapparatets akustiske signalbehandling. Den lyd, som sendes fra høreapparatet og ind i øret på en hørehæmmet person, er dermed optimeret således, at personen bruger mindst mulig energi på at forstå, hvad der bliver sagt.

For yderligere information se venligst dff.dk

All news

See the list