Aleksandra Kaszowska er årets underviser på Institut for Elektroniske Systemer

Aleksandra Kaszowska er årets underviser på Institut for Elektroniske Systemer

Af Camilla Klindt Thorup, Institut for Elektroniske Systemer

De studerende ved studienævnet for Elektronik og IT har udnævnt adjunkt Aleksandra Kaszowska til årets underviser, blandt andet fordi hun er en dygtig og engageret underviser – og det smitter af på de studerende.

”Aleksandra er dygtig til at koble undervisningen til virkeligheden – hun gør det på en måde, som fanger de studerendes interesse. Hun møder de studerende i øjenhøjde og er altid engageret i undervisningen – hun afsætter gerne ekstra tid til emner, som er særlig vigtige”, skriver de studerende i indstillingen.

I forbindelse med COVID-19 og nedlukningen af AAU har Aleksandras engagement i de studerende været tydelig – også selvom al undervisning har foregået online.

”Aleksandra inddrager de studerende i planlægningen af undervisningen og tilpasser den efter behov.  Hun har formået at skabe et online rum, hvor de studerende ikke mister motivationen”, siger de studerende.

Derudover smitter Aleksandras altid gode humør og positive mindset af på de studerende. Hun yder en ekstra indsats og det motiverer de studerende til at yde endnu mere:

”Hun er altid positiv og det er tydeligt, at hun bruger meget tid på at planlægge undervisningen. Hun har uden tvivl motiveret de studerende til at deltage aktivt samt at yde en ekstra indsats – præcis som hun selv gør”, fortæller de studerende.

Psykologi og computerspil går hånd i hånd  

I indstillingen fremhæver de studerende Aleksandras evne til at gøre abstrakte emner og teorier mere virkelighedsnære, når de kobles til virkelige problemstillinger. Hun er en god formidler og hendes tilgang skaber stor interesse blandt de studerende.

”Kognitionspsykologi kan være meget teoretisk og måske lidt tungt at komme igennem, men Aleksandra har fx anvendt computerspil til at forklare emnet. På den måde formår hun at fastholde de studerendes interesse og forståelse hele vejen igennem”, forklarer de studerende.

Ifølge indstillingen står Aleksandra altid til rådighed og hendes hjælpsomhed lader sig ikke begrænse af hverken tid, sprogbarrierer eller COVID-19. Derfor beskrives Aleksandra som en rollemodel – både for studerende og blandt kollegaer.

Om titlen som årets underviser siger Aleksandra:

”Det er en stor anerkendelse og jeg er utrolig glad for, at de studerende har haft lige så stor glæde af undervisningen, som jeg har haft. Det viser også, at de studerende er interesseret i både forståelsen af det menneskelige aspekt ved teknologi samt i psykologiske forskningstilgange i ingeniørfagene.  Titlen er også en anerkendelse af mine kollegaer, som altid står til rådighed, når jeg har brug for sparring. Jeg kunne ikke skabe god undervisning alene, uden dem”.

All news

See the list