AAU-studerende udvikler økonomi-app til brasilianske skraldere

AAU-studerende udvikler økonomi-app til brasilianske skraldere

Studerende fra Aalborg Universitet deltager i et internationalt, tværfagligt projekt, der følger FN's verdensmål om at komme fattigdom til livs. De danske studerende har udviklet en app, der skal hjælpe brasilianske skraldere med at få et overblik over deres økonomi og derved forbedre deres livskvalitet.

Camilla Klindt Thorup, presseansvarlig, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Da verdens næststørste losseplads uden for Brasilia blev lukket og erstattet af et moderne genbrugscenter i 2018, var det et stort fremskridt for byens affaldshåndtering.

Samtidig var det en forbedring af levevilkårene for mange af byens fattige borgere, der hidtil havde overlevet ved at finde mad og ting i affaldet på lossepladsen.

Det nye genbrugscenter skulle nemlig drives som et kooperativ af og for de tidligere skraldere, hvor de aflønnes månedligt som sorteringsmedarbejdere; en stor livsomvæltning for de mange børn og voksne, der tidligere har levet på et dag-til-dag-budget.

Derfor tog lokale organisationer i samarbejde med University of Brasilia initiativ til et internationalt, tværdisciplinært og studenterdrevet projekt, som hjælper de tidligere skraldere med at etablere rammer for et bedre liv.

Blandt projektdeltagerne er studerende fra Aalborg Universitet (AAU).

- Projektet har potentiale til at afhjælpe lav indkomst og hjælpe skralderne til at håndtere et månedligt budget. Det vil betyde, at de kan fastholde en mere formel ansættelse – formentlig med flere fordele og jobsikkerhed, sammenlignet med dag-til-dag økonomi, siger Rodrigo Ordonez, lektor og vejleder for de studerende fra AAU, som er involveret i projektet.

App hjælper skraldere til at opnå bedre økonomi

Skralderne har været vant til at leve fra den ene dag til den næste og har eksempelvis aldrig haft en bankkonto. Nu får de løn én gang om måneden og skal planlægge, hvordan pengene skal bruges.

Som led i projektet har de studerende fra AAU derfor udviklet appen EduCatador, som hjælper de brasilianske skraldere med at få et overblik over deres økonomi. Derudover hjælper appen også skralderne ved at undervise dem i økonomi.

- Skralderne er ikke vant til at have flere penge end til at kunne klare sig til en enkelt dag ad gangen. Når de modtager penge månedligt, vil de derfor hurtigt slippe op. EduCatador fungerer som en personlig rådgiver, der minder skralderne om deres daglige rådighedsbeløb, baseret ud fra deres individuelle indkomst og daglige udgifter. Appen underviser og giver skralderne viden og overblik over deres økonomi, hvilket skaber finansiel sikkerhed i deres liv, forklarer Mateus Halbe Torres, som er koordinator på projektet i Brasilien.

EduCatador bliver lige nu testet af skralderne i Brasilien og appen vækker stor begejstring hos skralderne fra verdens næststørste losseplads, fortæller Mateus Halbe Torres.

Projektet har som erklæret mål at udbrede appen til alle skraldere i Brasilia og senere til de øvrige stater i Brasilien. Derudover er det en ambition at etablere samarbejde med blandt andet den brasilianske centralbank.

Studenterinnovation skaber værdi for udsatte skraldere

Projektet, som de studerende har deltaget i, er forankret i FN’s verdensmål. Netop FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling passer godt sammen med AAU’s undervisningsmodel, problembaseret læring, hvor et virkeligt problem er omdrejningspunktet for den studerendes læreproces.

Samtidig med at de studerende lærer en masse, resulterer projekterne i konkrete produkter og løsninger, som kan gøre en forskel for mange mennesker.

Emma Bredahl Mortensen er en af de AAU-studerende, der har været med til at udvikle appen og afhjælpe et konkret problem for mange fattige i Brasilien.

- Det har været meget inspirerende at arbejde på et projekt, som gør en forskel for en gruppe mennesker. Når vi arbejder med verdensmål og virkelige problemer, så opstår der en dybere mening med projektet og vores arbejde, forklarer Emma Bredahl Mortensen, der læser Produkt- og Designpsykologi på AAU.

Fakta

200.000 skraldere i Brasilien vil få brug for hjælp, når yderligere 3.000 lossepladser bliver lukket frem imod 2024. Studerende fra AAU samarbejder tæt med studerende fra University of Brasilia i projekter, der skal forbedre skraldernes levevilkår.

Det sker blandt andet i et fælles kursusforløb, hvor de studerende udviklerløsninger til skralderne og potentielt også til andre problemstillingerrelateret til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kunne du lide denne artikel?

Læs mere om, hvordan Aalborg Universitet skaber viden for verden og værdi for samfundet i AAU Matchmaker-magasinet

All news

See the list