AAU-forskere afholder webinar om robotforskning

AAU-forskere afholder webinar om robotforskning

Aalborg Universitet (AAU) afholder webinar om robotforskningen på AAU. Det gør de for at sætte fokus på emnet samt for at øge samarbejdet med andre institutioner, som forsker i robotteknologi. Webinaret er en del af en webinarserie i samarbejde med DTU og SDU.

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer

 

Aalborg Universitets forskningsprogram Aalborg U Robotics afholder webinar for alle, der interesserer sig for robotteknologi. Forskere vil dele deres viden og give deltagerne et indblik i forskningen i robotteknologier på AAU, som er på et højt international niveau.

”Robotforskningen på AAU foregår på tværs af fakulteter og forskningsgrupper, og vi dækker derfor mange grene af forskningen inden for emnet. Derudover har vi et tæt samarbejde med industrien, hvilket styrker vores forskning”, forklarer Rasmus Pedersen, Aalborg Universitet

Robotforskning er en vigtig del af fremtidens industri

Robotforskning har en særlig styrkeposition i Danmark og spiller en væsentlig rolle i fremtidens industri. For at løse fremtidens opgaver inden for robotteknologi er det vigtigt, at forskningsenheder og universiteterne samarbejder. Derfor sætter webinaret også fokus på at samle hele det danske robot-community.

”Vi ønsker at sprede budskabet om robotforskningen på AAU. På AAU har vi formået at oversætte forskningen til kommerciel succes og vi har mange forskellige kompetencer inden for området. Det vil vi bl.a. fortælle om til webinaret”, forklarer Rasmus Pedersen

Deltagerne vil desuden få et kig ind i ”krystalkuglen” og et indblik i fremtidens udfordringer. Men samtidig vil webinaret give særligt de unge en ide om, hvad det vil sige at arbejde med og forske i robotteknologi – her er der nemlig mange muligheder.

”Robotteknologi er en sammensætning af mange ingeniørdiscipliner, fx mekanik, elektronik, programmering og kunstig intelligens. Men det er også mange andre og mere kreative discipliner, herunder psykologi, interaktionsdesign, rehabilitering og kunst”, siger Rasmus Pedersen

Robotforskning løser fremtidens udfordringer

Robotteknologi er med til at gøre en forskel i verden – fx kan robotter være med til at forbedre levestandarden i hele verden. Her kan robotter løse mange udfordringer mere effektivt og overtage repeterende og farlige arbejdsopgaver.  På den måde kan virksomhederne sikre fortsat vækst, samt give et generelt løft af samfundet. Det er netop disse virkelige problemstillinger, der forskes i på AAU og det vil deltagerne få et indblik i til webinaret.

”Til webinaret vil deltagerne få indsigt i robotforskningen på AAU - de vil blive inspireret samt få et overblik over samarbejdsmuligheder med universitetet”, siger Rasmus Pedersen

Deltagerne til webinaret inviteres virtuelt ind i laboratorier og de får mulighed for at møde forskerne bag dansk robotforskning. Webinaret består af fire episoder og du kan tilmelde dig her 

 

Kontakt

Rasmus Pedersen, Adjunkt, Aalborg Universitet

rpe@es.aau.dk tlf. 9940 7286

Camilla Klindt Thorup, Communication Officer, Institut for Elektroniske Systemer AAU

ckt@es.aau.dk

 

Om Aalborg U Robotics

Aalborg U Robotics er i dag en platform, som er med til at skabe synergi og samarbejde på tværs af AAU med fokus på forskning og uddannelse i robotteknologier. Den treårige bacheloruddannelse i Robotics samt den toårige kandidatuddannelse, der åbnede i september dette år, er således tilknyttet til Aalborg U Robotics. Aalborg Universitets forskningsprogram Aalborg U Robotics.

All news

See the list